# Tím Čas Herný čas Udalosť
1. Štvrťžblnk 21. máj 2022 14:50 0d 05:50:28 check vyriešená
2. Na hlave máš patkaň 21. máj 2022 15:20 0d 06:20:15 check vyriešená
3. Sonitin 21. máj 2022 15:31 0d 06:31:41 check vyriešená
4. scientISTs 21. máj 2022 16:55 0d 07:55:14 check vyriešená
5. K1Z 21. máj 2022 17:15 0d 08:15:59 check vyriešená
6. HĽa, To kuna má tata 21. máj 2022 17:44 0d 08:44:48 check vyriešená
7. ä 21. máj 2022 18:06 0d 09:06:16 check vyriešená
8. Mimo a riadne 21. máj 2022 18:21 0d 09:21:34 check vyriešená
9. Fušienky 21. máj 2022 18:57 0d 09:57:22 check vyriešená
10. Bilgym Squad 21. máj 2022 19:45 0d 10:45:31 check vyriešená
11. Nedá sa 21. máj 2022 19:47 0d 10:47:34 check vyriešená
12. Paranormal passivity 21. máj 2022 19:57 0d 10:57:43 check vyriešená
13. TrePe tím 21. máj 2022 20:17 0d 11:17:19 check vyriešená
14. Veľmi nám to nejde, ale aspoň sme pomalí 21. máj 2022 20:20 0d 11:20:19 check vyriešená